Трудова книжка

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 август 2021 1863 уникалност: 100%

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Това е така, защото вписванията в трудовата книжка се правят от работодателя по основен трудов договор въз основа на оригинални документи или на заверени по установения ред преписи от тях.