Трудов стаж, когато работникът или служителят не е работил

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 1813 уникалност: 100%

За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в следните случаи:

  1. по време на почивни и празнични дни;
  2. по време на ползване на платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им;
  3. скрито платено съдържание: 65 думи;

Изброените случаи се признават за трудов стаж съответно и при настъпване на тези обстоятелства в друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.