Трудов стаж, когато не е съществувало трудово правоотношение

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 август 2021 1571 уникалност: 100%

При особени обстоятелства законът, чрез правната си фикция, признава трудов стаж без да е съществувало трудово правоотношение. Това са особени обстоятелства, които са обективни за работника или служителя, или са свързани с неправомерното поведение на работодателя или други лица и институции.

За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в следните случаи:

  1. работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от съда – от датата на уволнението до възстановяването му на работа;

    Дата на уволнението е първият неработен ден, а под дата на възстановяване на работа се разбира датата, на която лицето е било допуснато отново да изпълнява трудовите си задължения в предприятието на работодателя.

скрито платено съдържание: 168 думи;