Трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 1019 уникалност: 100%

Трудовият договор представлява съгласието на страните (работник и работодател или колектив и работодател) за възникването на индивидуално или колективно трудово правоотношение. В него се договарят основните права и задължения на всяка една от страните.