Страни по трудовото правоотношение

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 2362 уникалност: 100%

Правните субекти, или страните, по трудовото правоотношение са работникът/служителят, от една страна, и работодателят – от друга.

1. Работник/Служител

скрито платено съдържание: 48 думи;

2. Работодател

За работодател се приема физическо или юридическо лице, което наема работници или служители, за да извършат определена дейност, работа или услуга, като в замяна той се задължава да им осигури безопасни и здравословни условия на труд и трудово възнаграждение.