Социално осигуряване - общ преглед

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 май 2023 1613 уникалност: 100%

Социалното осигуряване в България, което се базира на осигурителните вноски, се извършва чрез Националния осигурителен институт (НОИ), Националната здравно осигурителна каза и от дружествата за допълнително социално осигуряване – допълнително осигуряване за пенсия, допълнително осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, допълнително здравно осигуряване.

скрито платено съдържание: 157 думи;