Съхранение на трудовото досие и достъп до него

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 1248 уникалност: 100%

Поддържането на трудовото досие, изготвянето на някои от документите и съхранението им е задължение и отговорност на работодателя. Това негово задължение произтича пряко или косвено от различни правни норми.

скрито платено съдържание: 211 думи;