Съдържание на трудовата книжка

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 август 2021 1776 уникалност: 100%

Трудовата книжка съдържа следните данни за работника или служителя:

  1. име, дата и място на раждане;
  2. адрес;
  3. номер на лична карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;
  4. скрито платено съдържание: 97 думи;

В трудовата книжка освен данните, посочени горе, се вписват: шифровият номер на професията според Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) и продължителността на работното време, когато е уговорено непълно работно време.

Необходимите данни за работника или служителя се вписват в трудовата книжка, подписват се и се подпечатват от работодателя или от упълномощено от него лице.