Ред за ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 юни 2022 933 уникалност: 100%

Отпускът за едно дете, близнаци или недоносено дете до 8-месечна възраст се ползва чрез подаване на заявление до работодателя. В заявлението задължително трябва да се съдържа следната информация:

  1. скрито платено съдържание: 32 думи;

Отпускът за едно дете, близнаци или недоносено дете след навършване на 8-месечна възраст се ползва само когато е разрешен от здравните органи и чрез подаване на заявление до работодателя. В заявлението задължително трябва да се съдържа следната информация:

  1. скрито платено съдържание: 38 думи;

Когато отпускът е по-дълъг от 1 час дневно и се ползва наведнъж, е необходимо прилагане на съгласието на работничката или служителката към заявлението.