Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 август 2022 1067 уникалност: 100%

Бащата (осиновителят), който желае да ползва отпуска, е необходимо да подаде заявление до работодателя си най-малко 10 работни дни преди началото на отпуска.

скрито платено съдържание: 32 думи;