Ред за ползване на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 1455 уникалност: 100%

Отпуските се ползват въз основа на писмено заявление до работодателя заедно с официално удостоверителни документи (като копие от препис-извлечението от акт за смъртта на майката или акт от здравните органи за установяване на заболяването на майката).

скрито платено съдържание: 14 думи;