Ред за ползване на отпуск на бащата за 15 календарни дни при раждане на дете

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 януари 2022 1287 уникалност: 100%

Отпускът за 15 календарни дни при раждане на дете се ползва въз основа на писмено заявление от страна на бащата.

скрито платено съдържание: 41 думи;

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

Отпускът се прекратява с изтичане на 15 календарни дни от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Отпускът може да бъде прекратен и по-рано, по искане на бащата. Отпускът се прекратява незабавно, ако преди изтичането му е настъпило някое от следните обстоятелства:

скрито платено съдържание: 66 думи;