Размер и разпределение на осигурителните вноски

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 май 2023 735 уникалност: 100%

Размерът на дължимите осигурителни вноски е регламентиран в една от разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Разпределението на осигурителните вноски за 2023 г. по отделните фондове на Държавното обществено осигуряване ( ДОО) може да бъде видяно в таблицата по-долу:

скрито платено съдържание: 323 думи;