Работници и служители, осигурени при един работодател за всички осигурени социални рискове

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 ноември 2022 1133 уникалност: 100%

Работниците и служителите, осигурени при един работодател за всички осигурени социални рискове, са лица, работещи на трудов договор, сключен на някое от основанията, регламентирани в Кодекса на труда (КТ).

скрито платено съдържание: 38 думи;