Работна заплата (Елементи на възнаграждението)

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 април 2021 2386 уникалност: 100%

Работната заплата е уговореното между работодателя и служителя възнаграждение за полагането на труд по трудово правоотношение. На практика законът определя, че полагането на труд по трудово правоотношение е възмездено. Законът определя и минимална работна заплата за полагането на труд на територията на България. Кодексът на труда подчертава, че жените и мъжете имат право на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, като това се отнася за всички плащания по трудово правоотношение.