Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, когато работникът/служителят не уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 567 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудовото правоотношение се прилага само за служителите в държавната администрация и се изразява в това, че работникът или служителят не е изпълнил задължението си да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването ѝ за него възникне семейна (в т.ч. съжителство) или роднинска връзка със служител, който заема йерархично по-висока позиция от него в държавната администрация – т.е. служителят да е част от йерархичната пирамида на своя роднина.

скрито платено съдържание: 51 думи;