Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, когато е назначено лице в държавната администрация, което е в йерархична връзка със служител, който е негов съпруг/съпруга или роднина

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 515 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудовото правоотношение отново се прилага само за служителите в държавната администрация и е пряко свързано с предходното основание.

скрито платено съдържание: 121 думи;