Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, без да дължи предизвестие, когато работникът/служителят е задържан за изпълнение на присъда

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 608 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудов договор дава право на всеки работодател да прекрати трудовото правоотношение с работник или служител, когато той е задържан от властите за изпълнение на осъдителна присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“.

скрито платено съдържание: 65 думи;