Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, без да дължи предизвестие до работника/служителя

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 581 уникалност: 100%

Българското законодателство дава право на всеки един работодател да прекрати едностранно трудовото правоотношение с работник/служител, без да му дължи предизвестие, но при наличието на точно определени причини, които са изчерпателно изброени в Кодекса на труда.