Прекратяване на трудовото правоотношение по предложение на работодателя срещу уговорено обезщетение

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 632 уникалност: 100%

Това са случаите, когато работодателят отправя предложение до работника/служителя за прекратяване на трудовия му договор срещу уговорено обезщетение, което не може да бъде по-малко от четири работни заплати.

скрито платено съдържание: 63 думи;