Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, когато служителят е заличен от регистрите на съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри, акушерките т.н.

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 520 уникалност: 100%

Заличаването от регистрите на съсловните организации (регистрите на лекарите или стоматолозите) е административно наказание, което се налага с наказателно постановление и винаги е срочно – може да бъде от 3 месеца до 2 години.

скрито платено съдържание: 103 думи;