Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, когато работникът/служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 530 уникалност: 100%

Това прекратяване на трудовото правоотношение съдържа две условия, които трябва да бъдат изпълнени:

скрито платено съдържание: 137 думи;