Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, когато работникът/служителят бъде дисциплинарно уволнен

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 601 уникалност: 100%

Дисциплинарното уволнение е най-тежкото наказание, което работодателят може да наложи на работника или служителя. След като работодателят е наложил дисциплинарни наказания, водещи до уволнение, задължително трудовото правоотношение се прекратява.

скрито платено съдържание: 18 думи;