Прекратяване на трудовото правоотношение от страна работодателя, когато педагогически специалист е осъден за умишлено престъпление от общ характер

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 544 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудово правоотношение се отнася до педагогическите специалисти – учители, директори на детски градини, директори на училища, заместник-директорите им, възпитатели и т.н.

скрито платено съдържание: 52 думи;