Прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, когато работникът/служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 545 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудово правоотношение се отнася за лицата, заемащи висши публични длъжности.

скрито платено съдържание: 51 думи;