Прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, без да дължи предизвестие, когато работникът/служителят е лишен от право да изпълнява длъжността, на която е назначен

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 507 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудов договор задължава работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работник/служител, когато той е лишен от правото да заема и изпълнява длъжността, т.е. наложена му е забрана по наказателен или административен ред да упражнява професията или да изпълнява длъжността.

скрито платено съдържание: 22 думи;