Прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, без да дължи предизвестие, когато на работника/служителя бъде отнета научната степен, а тя е основанието за сключването на трудовия договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 495 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудов договор е по-специфично, защото се отнася само за служители, които заемат академични длъжности – това са доктор на науките, асистент, главен асистент, доцент, професор. Тези служители работят във висшите училища и в научните институти на БАН.

скрито платено съдържание: 38 думи;