Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване.

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 2135 уникалност: 100%

Най-често трудовите договори се сключват със срок на изпитване, който е уговорен в полза на работодателя. Ако в индивидуалния трудов договор не е упоменато в чия полза е сключен договорът, тогава се счита, че е в полза и на двете страни. През този период се преценява дали работата е подходяща за работника/служителя, който я заема, и дали той притежава нужните знания и опит, за да я изпълнява. Според българското законодателство през този период на изпитване договорът може да бъде прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен той.

скрито платено съдържание: 44 думи;