Прекратяване на трудов договор по желание на работодателя, когато отправи писмено предизвестие до работника или служителя

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1596 уникалност: 100%

Българското законодателство дава право на всеки един работодател едностранно да прекрати трудово правоотношение с работник или служител, когато отправи писмено предизвестие до него, но при наличието на точно определени причини, изчерпателно изброени в Кодекса на труда.

скрито платено съдържание: 88 думи;

Така датата на прекратяване на трудовото правоотношение ще бъде първият ден след последния работен ден на служителя.

Ако работодателят не спази срока на предизвестието и прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя, преди да изтече този срок, тогава той дължи обезщетение на служителя за неспазените дни на предизвестието – в размер на брутното му трудово възнаграждение за този период.