Прекратяване на трудов договор от страна на работодател с цел освобождаване на длъжност, която е била заемана от незаконно уволнен служител, който се връща на работа с решение на съда или в резултат на отмяна на заповедта за уволнение

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1002 уникалност: 100%

При прекратяване на трудов договор на това основание трябва да бъдат изпълнени три условия.

Първото условие е съдът да е възстановил на работа служител, който е бил незаконно уволнен или самият работодател е отменил заповедта си за уволнение поради нейната незаконност. Това означава, че конкретното работно място преди е било заемано от работник или служител, който е оспорил уволнението и то е било признато за незаконно.

скрито платено съдържание: 78 думи;

Датата на прекратяване на трудовото правоотношение следва да бъде датата, следваща последния работен ден на служителя съгласно връченото му предизвестие за прекратяване на договора на това основание.