Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на предприятие

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1225 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудов договор дава право на всеки работодател да прекрати трудовите правоотношения с работниците или служителите си, когато е налице основание за закриване на предприятието.

скрито платено съдържание: 28 думи;