Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при спиране на работа за повече от 15 работни дни

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 999 уникалност: 100%

Спиране на работата на едно предприятие означава то да преустанови дейността си (независимо дали става въпрос за цялото предприятие, или за отделна негова част, звено или отдел), което е довело до престой на неговите работници или служители за повече от 15 работни дни.

Изключение правят случаите, когато работодателят е използвал възможностите да предостави на работниците или служителите ползването на платен или неплатен отпуск, защото тогава те се намират в друго правно положение и по този начин периодът не се счита за спиране на работата.

скрито платено съдържание: 69 думи;