Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или когато правоотношението е възникнало след като работникът или служителят е придобил право на пенсия

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1604 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудов договор съдържа в себе си няколко хипотези.

скрито платено съдържание: 139 думи;

На второ място, това основание дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с професор, доцент или доктор на науките, който е навършил 65-годишна възраст. Тук не се изисква придобиването право на пенсия, а само навършването на определена възраст. Това основание се прилага за изброените категории лица, които работят на трудов договор като преподаватели във висшите училища или в научните институти, а не за лица с тези научни звания и степени, които работят вън от учебните заведения.

скрито платено съдържание: 57 думи;

На четвърто място, това основание дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работник или служител, което е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. работещ пенсионер), в т.ч. и в намален размер. Важно условие е работникът или служителят да получава пенсията отпреди да е сключен трудовият договор – т.е. не само да е придобил, но и да е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В този смисъл може да се каже, че всеки назначен пенсионер може да бъде освободен от своя работодател с едномесечно предизвестие само на това основание – че е пенсионер, и не е нужно да има друга аргументация за това, съгласно КТ.

В случаите на всички тези хипотези работодателят може да получи информация от НОИ относно наличието на упражнено право на пенсия от определен работник или служител в 14-дневен срок от входиране на искането.