Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при отказ на работника или служителя да последва предприятието при преместването му в друго населено място

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1208 уникалност: 100%

При прекратяване на трудов договор на това основание трябва да бъдат изпълнени две условия.

Първото условие е да бъде преместено предприятието (или част от него – например негов отдел, цех и т.н., който изпълнява точно определена обособена част от дейността на предприятието) в друго населено място или друга местност. Това преместване е свързано с преместване на работниците и служителите, които работят в това предприятие или в конкретното негово поделение.

скрито платено съдържание: 144 думи;

След получаването на отказа работодателят трябва да предизвести работника или служителя за прекратяването на трудовия му договор. Датата на прекратяване следва да бъде датата, следваща последния работен ден на служителя съгласно връченото му предизвестие за прекратяване на договора на това основание.