Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1055 уникалност: 100%

Това основание дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работник или служител, който не може да изпълнява вече длъжността поради възникнали различни причини – например на лицето е отнета правоспособност, която му е нужна за изпълнение на задълженията, изтекъл срок за пребиваване на чужденец и т.н.

скрито платено съдържание: 36 думи;