Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при намаляване обема на работа

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1119 уникалност: 100%

Това основание дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с даден работник или служител, ако е налице намаляване обема на работа. Не е необходимо работодателят да издава някаква писмена заповед, но ако се стигне до съда, ще се наложи той да го докаже (независимо какви са причините – намаляване количеството на произвежданата стока или продукция, намаляване приходите от дейността и изобщо намаляване обема на работа).

скрито платено съдържание: 42 думи;