Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на образование или професионална квалификация за изпълняване на работата

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1077 уникалност: 100%

В това основание се съдържат два основни елемента за прекратяване на трудовото правоотношение:

  • Липсата на необходимо образование, за да може работникът или служителят да изпълнява възложената му работа;
  • Липсата на професионална квалификация, която е необходима за изпълнение на трудовите задължения.

Липсата на необходимо образование, за да може работникът или служителят да изпълнява възложената му работа, може да бъде липсата на някакъв вид средно образование (например специално, техническо или др.) или някакъв вид висше (бакалавър, магистър и т.н.). Изискването за определено образование се вижда например в длъжностните характеристики. При назначаване на нов служител – ако той не притежава необходимото образование, няма да бъде назначен на тази длъжност. Но длъжностните характеристики могат да бъдат променяни по време на действие на трудовия договор, ако възникнат промени в характера на самата работа или ако има вътрешно преструктуриране, например, или ако се внедряват нови техники и технологии за работа и т.н. Tова основание за прекратяване дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя, ако има настъпили промени в образователните изисквания за заемане на длъжността и той вече не отговаря на тях.

скрито платено съдържание: 97 думи;