Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на качества в работника или служителя, когато това пречи на ефективното изпълнение на работата му

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1027 уникалност: 100%

Това основание дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с даден работник или служител, ако той не притежава необходимите лични качества за изпълнение на възложената му работа за позицията, която заема.

Тук законодателството дава право на работодателя сам да прецени кои са тези качества, които липсват в работника или служителя, за да изпълнява ефективно работата си – те могат да бъдат недостатъчна сръчност, схватливост, интелигентност, липса на умение за работа и други подобни.

скрито платено съдържание: 111 думи;