Прекратяване на трудов договор от страна на работодател, когато работникът или служителят не отговаря на променените изисквания за изпълняване на длъжността

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 юни 2022 1024 уникалност: 100%

При прекратяване на трудов договор на това основание трябва да бъдат изпълнени две условия.

скрито платено съдържание: 97 думи;

Второто условие е работникът или служителят, който заема тази длъжност, вече да не отговаря на променените изисквания за заемането ѝ. В такъв случай работодателят трябва да отправи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение и датата на прекратяване следва да бъде датата след изтичането му.