Прекъсване ползването на платен годишен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 юни 2022 1417 уникалност: 100%

Ползването на платения годишен отпуск може да бъде прекъсвано. Прекъсването може да бъде по взаимно съгласие на страните по трудовото правоотношение, което трябва да бъде изразено писмено.

скрито платено съдържание: 67 думи;

Остатъкът от прекъснатия платен годишен отпуск се ползва допълнително, със съгласие между работодателя и работника или служителя.

скрито платено съдържание: 46 думи;

Следователно, ако служителят иска да бъде в платен годишен отпуск след периода на болничния, ще трябва отново да подаде молба за отпуск с период от 21.05.2022 г. до 31.05.2022 г. и съответно работодателят отново трябва да издаде заповед за разрешаване на отпуска.