Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 декември 2021 1181 уникалност: 100%

Право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, при които то е настанено, в случаите при настаняване извън семейството по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗД).

скрито платено съдържание: 33 думи;