Право на отпуск за кърмене и хранене на малко дете

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 юни 2022 1074 уникалност: 100%

Право на отпуска има работничка или служителка, която се намира в качеството на майка, осиновителка или майка на заварено дете.

скрито платено съдържание: 17 думи;

При навършена 8-месечна възраст правото на отпуск се удостоверява от здравните органи, които трябва да уточнят докога е необходимо кърменето.