Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 август 2022 1027 уникалност: 100%

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер 2 месеца, когато не е ползвал един от следните отпуски:

скрито платено съдържание: 103 думи;

Отпускът не се ползва при смърт на детето, лишаване на бащата от родителски права или ограничаването им, даване на детето за осиновяване, прекратяване на осиновяването, както и когато детето е настанено в заведение на пълна държавна издръжка или е настанено извън семейство.