Право на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 643 уникалност: 100%

Право на отпуски има само лице, което се намира в качеството на работник или служител, независимо от това дали починалият или тежко заболял родител или осиновител е бил в качеството на работник или служител.

скрито платено съдържание: 21 думи;