Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 916 уникалност: 100%

Право на такъв отпуск може да има всеки един работник или служител в качеството му на майка/осиновителка, баща/осиновител, баба или дядо по майчина/бащина линия или настойник.

скрито платено съдържание: 211 думи;

Родител/осиновител, който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на неплатен отпуск в размер 12 месеца в случаите, когато:

  • не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
  • другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
  • другият родител е починал.