Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 август 2023 510 уникалност: 100%

Работник или служител, който е родител или осиновител на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовия договор, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини, също има право да предложи на работодателя изменения на трудовия договор, за да бъде улеснено съвместяването на трудовите и семейните задължения на работника или служителя.

скрито платено съдържание: 264 думи;