Права и задължения на работодателя по трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 732 уникалност: 100%

Работодателят има разнообразни права и задължения, които са регламентирани в българското законодателство.