Права и задължения на работника/служителя по трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 1088 уникалност: 100%

Работникът/служителят има определени права и задължения, докато работи по трудово правоотношение, и те са регламентирани както в българското законодателство, така и във вътрешните правилници на работодателя.