Ползване на неплатен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2022 1437 уникалност: 100%

Ползването на неплатен отпуск се инициира от работника или служителя чрез отправяне на писмена молба за ползване до работодателя.

скрито платено съдържание: 47 думи;

Молба за ползване на неплатен отпуск е неприложима в случаите, когато работодател издаде заповед за ползване на неплатен отпуск за работниците и служителите от растениевъдството и животновъдството, механизаторите в селското и горското стопанство и работниците и служителите от дърводобива в страната, които работят по трудово правоотношение за неопределено време, в неблагоприятните за работа дни и месеци, поради лоши климатични условия.