Периоди, които не се зачитат за трудов стаж

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 2265 уникалност: 100%

Всеки един случай и период от време, който не отговаря на изискванията за зачитане на трудов стаж, които са изчерпателно изброени в предходните точки, се смята за незачетен за трудов стаж.

Най-честите случаи на непризнаване на трудов стаж са периодите положени часове извънреден труд, а също така и неплатените отпуски, които превишават броя на работните дни за съответната календарна година. До 2019 г. включително неплатеният отпуск не се зачита за стаж за периода след 30-ия работен ден в рамките на една календарна година. През 2020 г. периодът на неплатен отпуск не се зачита за трудов стаж за периода след 60-ия работен ден в рамките на една календарна година, а през 2021 г. неплатеният отпуск не се зачита за трудов стаж за периода след 90-ия работен ден в рамките на една календарна година.

Пример:

Примерът е за период на неплатен отпуск от 13.03.2020 г. до 30.06.2020 г. в продължение на общо 73 работни дни. В този период на отпуск за трудов стаж се зачитат

скрито платено съдържание: 99 думи;